Custos har förvärvat ytterligare aktier i Perstorp

Custos har förvärvat ytterligare aktier i Perstorp Custos har förvärvat ytterligare aktier i Perstorp AB. Efter förvärvet äger Custos 390.200 A-aktier och 14.996.939 B-aktier i Perstorp. Custos har även ställt ut 640.000 optioner till ledande befattningshavare i Perstorp. Om alla optionerna utnyttjas kommer Custos att äga 390.200 A-aktier och 14.356.939 B-aktier i Perstorp motsvarande 12,1 procent av rösterna och 20,0 procent av aktiekapitalet efter full utspädning. Stockholm den 25 november 1999 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör Frågor besvaras av Christer Gardell (08-440 57 70) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00080/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00080/bit0002.doc

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Prenumerera

Dokument & länkar