Custos har sålt alla aktier i Industrivärden

Custos har sålt alla aktier i Industrivärden AB Custos har avyttrat samtliga aktier i AB Industrivärden. Genom affären tillförs Custos en likvid om 898 Mkr. Reavinsten inklusive mottagna utdelningar uppgår till 331 Mkr. Stockholm den 19 januari 2000 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör Frågor besvaras av Christer Gardell (08-440 57 70) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/19/20000119BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/19/20000119BIT00270/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar