Custos har syntetiskt återköpt 12,1% av kapitalet i Custos

Custos har syntetiskt återköpt 12,1% av kapitalet i Custos Custos har i enlighet med mandat från bolagsstämman 990414 syntetiskt återköpt 2.317.496 A-aktier och 1.546.660 B-aktier, totalt 3.864.156 aktier i Custos. Detta motsvarar 12,1% av kapitalet och 10,0% av rösterna i Custos. Stockholm den 17 januari 2000 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör Frågor besvaras av Christer Gardell (08-440 57 70) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00010/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Prenumerera

Dokument & länkar