Custos har syntetiskt återköpt 7,0% av kapitalet i Custos

Custos har syntetiskt återköpt 7,0% av kapitalet i Custos Custos har i enlighet med mandat från bolagsstämman 990414 syntetiskt återköpt 1.368.396 A-aktier och 867.720 B-aktier, totalt 2.236.116 aktier i Custos. Detta motsvarar 7,0% av kapitalet och 5,9% av rösterna i Custos. På grund av den tidvis låga likviditeten i Custosaktien har Custos beslutat att från och med 991103 inte längre tillämpa tidsrestriktioner för handel vid syntetiska återköp. Stockholm den 2 november 1999 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör Frågor besvaras av Christer Gardell (08-440 57 70) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00030/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Prenumerera

Dokument & länkar