Custos redo att genomföra syntetiskt återköp av egna aktier

Custos redo genomföra syntetiskt återköp av egna aktier Samtliga avtal och förberedelser är nu på plats för att genomföra ett syntetiskt återköp av egna aktier i enlighet med det mandat styrelsen erhöll av ordinarie bolagsstämma 14 april 1999. Om och när ett syntetiskt återköp initieras kommer Custos att agera efter följande riktlinjer: 1. Custos har ej för avsikt att meddela några aktiekurser eller rabattnivåer vid vilka man avser att genomföra ett syntetiskt återköp. Custos kommer att meddela marknaden varje gång återköpets ackumulerade volym passerar en procentenhet av aktiekapitalet i Custos. 2. Återköp kommer endast att genomföras under Stockholmsbörsens öppethållande. Återköpsvolymen kommer ej att öka före det att en avslutskurs på Custos aktier har noterats och ej heller att ökas under den sista halvtimmen av handeln. Custos VD, Christer Gardell, säger: "Detta förfarande är attraktivt för samtliga Custos aktieägare - de som har för avsikt att avyttra sin aktier erbjuds likviditet i marknaden, medan de som behåller sina aktier kommer i åtnjutande av de övervärden som de säljande aktieägarna avstår ifrån". Stockholm den 31 maj 1999 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör Frågor besvaras av Christer Gardell (08-440 57 70). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/31/19990531BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/31/19990531BIT00070/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Prenumerera

Dokument & länkar