Custos styrelse föreslår inlösen av syntetiskt återköpta aktier samt ........

Custos styrelse föreslår inlösen av syntetiskt återköpta aktier samt ber om mandat för ett nytt syntetiskt återköp omfattande 10 miljoner aktier I enlighet med mandat från ordinarie bolagsstämman 14 april 1999 har Custos genom Handelsbanken hittills genomfört syntetiskt återköp av 3.873.856 egna aktier. I enlighet med detta mandat föreslår nu Custos styrelse inlösen av de aktier som ligger till grund för det syntetiska återköpet via en riktad inlösen under börskurs till Handelsbanken. Närmare precisering av kurs och volym kommer att redovisas i styrelsens fullständiga förslag inför bolagsstämman. Custos styrelse har idag även beslutat föreslå den ordinarie bolagsstämman 5 april 2000 att ge styrelsen mandat att genomföra ytterligare syntetiska återköp motsvarande maximalt 10 miljoner egna aktier. Förfarandet går till på följande sätt: Custos ingår i ett avkastningsbyte (så kallad swap) med Handelsbanken Markets, vilket innebär att Custos byter avkastningen på räntebärande medel mot totalavkastningen på Custosaktien. Förfarandet avslutas genom att Custos till Handelsbanken Markets riktar ett inlösenerbjudande, varvid de aktier som ligger till grund för avkastningsbytet elimineras. Den ekonomiska effekten av detta avtal motsvarar inlösen av egna aktier till börskurs. Custos VD, Christer Gardell, säger: "Detta förfarande är attraktivt för samtliga Custos aktieägare, de som har för avsikt att avyttra sin aktier erbjuds likviditet i marknaden, medan de som behåller sina aktier kommer i åtnjutande av de övervärden som de säljande aktieägarna avstår ifrån. Det syntetiska återköp som vi genomfört från och med förra bolagsstämman har bidragit med stora värden för Custos kvarvarande aktieägare" Stockholm den 25 januari 2000 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Styrelsen Frågor besvaras av Christer Gardell (08-440 57 70) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00390/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar