Jonas Wahlström föreslagen till Custos styrelse

Jonas Wahlström föreslagen till Custos styrelse Sedan kallelsen per den 2 mars 2000 har aktieägare representerande mer än 40% av rösterna i bolaget anmält att de tänker föreslå, som tidigare, omval av samtliga styrelseledamöter samt nyval av Jonas Wahlström. I samband med det föreslagna nyvalet justeras samtidigt den förslagna ersättningen till styrelsen att uppgå till 2.020.000 kronor. Jonas Wahlström är född 1958 och civilingenjör i teknisk fysik samt ekonomie licentiat. Stockholm den 10 mars 2000 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör Frågor besvaras av Christer Gardell (08-440 57 70) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00710/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00710/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Prenumerera

Dokument & länkar