Kommuniké från AB Custos extra bolagsstämma 2001-10-09

Kommuniké från AB Custos extra bolagsstämma 2001-10-09 Beslut på bolagsstämman Inlösenerbjudande Extra bolagsstämman fattade idag, i enlighet med styrelsens förslag, beslut om ett inlösenerbjudande. Erbjudandet innebär i korthet att de som är registrerade aktieägare i Custos den 12 oktober 2001 erhåller en inlösenrätt för varje aktie i Custos. Fyra inlösenrätter berättigar till inlösen av en Custosaktie med likvid bestående av tre aktier i Perbio Science AB ("Perbio") 1). Tidsplan för inlösenprogrammet 9 oktober 2001 Sista dag för handel i Custosaktien inklusive rätt till inlösenrätt 10 oktober 2001 Custosaktien handlas exklusive rätt till inlösenrätt 12 oktober 2001 Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter 22 oktober - 5 november 2001 Handel med inlösenrätter 22 oktober - 8 november 2001 Anmälningsperiod i inlösenerbjudandet 19 november - 28 november Handel i inlösenaktier 2001 23 november 2001 (prelim) Extra bolagsstämma i Custos fattar beslut avseende aktieinlösen, m m. 5 december 2001 (prelim) Leverans av Perbio-aktier 1) Genom handel med inlösenrätter under perioden 22 oktober - 5 november 2001 kan fler än var fjärde, på avstämningsdagen, innehavd Custosaktie anmälas för inlösen. Val av ny styrelseledamot Till ny styrelseledamot valdes Custos verkställande direktör Mikael Nachemson. Custos tidigare verkställande direktör, Christer Gardell, avgick ur styrelsen. Nedsättning av reservfonden Vidare beslöt bolagsstämman om att nedsätta bolagets reservfond med 414.162.394 kronor för återbetalning till aktieägarna eller för avsättning till fritt eget kapital. Stockholm den 9 oktober 2001 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Styrelsen Frågor besvaras av Mikael Nachemson (08-440 57 70) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20011009BIT00850/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20011009BIT00850/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar