Tillrättaläggande angående ASG-affären

Med hänvisning till morgonens artikel i Dagens Nyheter vill vi göra följande tillrättaläggande. Custos avtal med Deutsche Post är inte villkorat av att Deutsche Post erhåller en viss ägarandel av ASG. Stockholm den 3 maj 1999 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör Frågor besvaras av Christer Gardell (08-440 57 70) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/03/19990503BIT00090/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/03/19990503BIT00090/bit0002.doc

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Prenumerera

Dokument & länkar