Johnson Pump förvärvar ny verksamhet

Johnson Pump förvärvar ny verksamhet Johnson Pump bildar en ny division som ska driva verksamhet inom infrastruktur med inriktning mot vatten, värme och annan med detta förenlig verksamhet. Som ett led i detta har Johnson Pump förvärvat 19 procent av aktierna samt en option på resterande aktier i Fjärrvärme i Täby AB. Fjärrvärme i Täby AB är idag ett konsultbolag som driver Närvärmekonceptet, men har tidigare ägt och drivit fjärrvärmeverk i Sverige. Genom förvärvet har Johnson Pump tillförts det som behövs för att påbörja satsningen inom infrastruktur. Styrelse och VD har den senaste tiden utvärderat olika alternativ till ytterligare ett verksamhetsområde i Johnson Pump. Målsättningen var att förvärva svenska verksamheter som genererar goda vinster och bra kassaflöden inom mogna branscher, då en av Johnson Pumps större tillgångar i Sverige är ett underskottsavdrag om 1,5 miljarder kronor. Styrelsen finner att verksamheter inom infrastruktur väl kan svara upp mot dessa krav och hoppas kunna genomföra ett antal strategiska förvärv före utgången av 2004. Med hänsyn till detta kommer Johnson Pump framöver att bestå av två divisioner. Den ena divisionen kommer att driva nuvarande pumprörelse medan den nya divisionen kommer driva verksamhet inom infrastruktur. Stockholm den 16 juli 2004 Johnson Pump AB (publ) Anders Larsson Verkställande direktör Frågor besvaras av Anders Larsson, telefon 0730-322 301 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/16/20040716BIT20520/wkr0001.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla företag för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Custos har tre verksamheter; Johnson Pump Industry, Johnson Pump Marine och Tigerholm Products

Dokument & länkar