”Soft skills” allt mer intressant i ett CV

Bristande kunskaper och kompetenser i ”soft skills” är allt viktigare när man söker jobb. Soft skills omfattar saker som punktlighet, flexibilitet, god kommunikation och samarbetsvilja, mjuka färdigheter som är omöjliga att kvantifiera, men är många gånger mycket mer värdefulla än studieresultat.

Enligt studier i England menar man på att bristen på dessa färdigheter förklarar varför unga inte får jobb, trots att utbildningsnivån är mycket högre än tidigare.

Men är sociala färdigheter något fluffigt som är mindre viktigt än att exempelvis kunna tala ett dussin språk och utföra avancerade kalkyler? Inte nödvändigtvis, när nu maskiner kan nu göra sådana saker - och mycket mer. Richard Florida uttryckte det i sin bok ”The Rise of the Creative Class". Det är inte tekniken som avgör, tekniken är bara en råvara. Vad som gör människor unika är kreativitet. Allt annat är underordnat.

”Vi ser i undersökning efter undersökning att arbetsgivare pekar på sociala kompetenser som centrala för att få jobb”, säger Nick Hurd, f d Minister for Civil Society. ”De som kommer direkt från skolan saknar ofta dessa kompetenser”.

Den generation som lever i sociala medier är helt enkelt inte speciellt bra på muntlig kommunikation. Eller som en rekryterare uttryckte det: "Vi tar in mycket kvalificerade akademiker, men oavsett höga betyg finner vi att de är okunniga i att möta människor ansikte mot ansikte, i möten och i samtal".

www.cvfabriken.se
info@cvfabriken.se

CVfabriken.se hjälper arbetssökande att positionera sig inför nästa jobb och vi är specialiserade på de praktiska momenten. Det kan vara att skriva ett CV, personligt brev, LinkedInprofil, KonsultCV eller styrelseCV.  CVfabriken.se hjälper även till med coaching och intervjuträning. Den personliga marknadsföringen blir allt viktigare bland annat genom de sociala medierna. Vår målsättning är att fortsätta utveckla vårt tjänsteutbud inom personlig marknadsföring.

Taggar:

Om oss

CVfabriken.se hjälper arbetssökande att positionera sig inför nästa jobb och vi är specialiserade på de praktiska momenten som att skriva ett CV, personligt brev, LinkedInprofil, KonsultCV eller styrelseCV. CVfabriken.se hjälper även till med coaching och intervjuträning. Den personliga marknadsföringen blir allt viktigare bland annat genom de sociala medierna. Vår målsättning är att fortsätta utveckla vårt tjänsteutbud inom personlig marknadsföring.

Prenumerera

Dokument & länkar