Ändrat datum för årsstämma i CybAero AB

Styrelsen i CybAero AB (publ) har beslutat att hålla årsstämman den 22 mars 2011, i stället för den 11 mars som tidigare meddelats.

 Anledningen är att bolaget befinner sig i en intensiv period av marknadsförings- och försäljningsaktiviteter. Det tidigare datumet för stämman sammanfaller med en viktig demonstrationsflygning utomlands för inbjudna gäster som arrangeras av en samarbetspartner till CybAero. Detta medför att såväl bolagets styrelse som anställda kommer att engageras i förberedelser och genomförande av aktiviteterna.

Kallelse till årsstämman kommer att ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet senast fyra veckor före stämman i enlighet med bolagsordningen.


För mer information:
Leif Erlandsson, Verkställande direktör CybAero AB, tel 070-303 50 00
e-post: leif.erlandsson@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se
Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero AB utvecklar och tillverkar autonoma obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero anses av branschanalytiker vara en av världens ledande inom området (http://www.defensenews.com/story.php?i=5164683&c=FEA&s=BUS). Bolaget bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero har sitt huvudkontor vid FMV:s test- och provningsanläggning vid Malmens flygplats i Linköping. Bolaget har ett 15-tal verksamma medarbetare och är listat på NASDAQ OMX First North. Thenberg & Kinde Fondkommission, tel 08-545 84 500, är Certified Adviser.

Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar