CybAero AB (publ) erhåller första tranchen från EHGO samt meddelas initierad utredning av Nasdaq.

CybAero har erhållit den första tranchen på 4,5 miljoner kr från finansieringslösningen mellan CybAero AB och European High Growth Opportunities Securitization Fund (“EHGO”). Finansieringslösningen meddelades marknaden den 28 mars 2018, och beslutades vid den extra bolagsstämman 26 april 2018.

Finansieringslösningen omfattar ett totalbelopp på upp till 52,5 miljoner kr i form av tretton konvertibellån. De tidigare två utbetalningarna om vardera 1 miljon kr vilka meddelades marknaden 28 mars 2018 samt 11 april 2018 behålls, efter överenskommelse med EHGO, som brygglån över kommande trancher 2 och 3.

Nasdaq har meddelat bolaget att en utredning har initierats med anledning av möjliga regelöverträdelser. Resultatet av denna utredning kan innebära att ärendet överlämnas till Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd för beslut.

Kontakt:

Tommy Magnusson, VD
Telefon: (0)13-465 29 00

E-post: ir@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se          Filmer: www.youtube.com/cybaero

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 maj 2018 kl. 9:00.

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. 

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 35 anställda och är listat på NASDAQ First North sedan 2007.  FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar