CybAero demonstrerar sjöräddningsuppdrag för svenska aktörer

CybAero har deltagit vid Sjöräddningssällskapets UAV-möte på Känsö i Göteborgs skärgård den 28-29 oktober.

Sjöräddningssällskapet har under två dagar anordnat ett UAV-möte (Unmanned Aerial Vehicle) på Känsö i Göteborg. Till mötet hade CybAero inbjudits för att demonstrera sitt nya koncept APID One RESCUE.  Totalt närvarade ett 40-tal representanter från bland annat Försvarets materielverk (FMV), Försvarsmakten, Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Transportstyrelsen.

- Vi är glada över att ha blivit inbjudna till Sjöräddningssällskapets sammankomst i Göteborg. Det var ett fantastiskt tillfälle att visa upp vårt APID One-system för en stor och viktig grupp svenska aktörer, säger Mikael Hult, VD CybAero.

Scenariot som spelades upp var att en båt med två fiskare hade kapsejsat och uppdraget bestod av att söka av ett område ute i skärgården med hjälp av APID One RESCUE. Demonstrationsflygningen blev framgångsrik. Såväl åskådare som flygteam var mycket nöjda med flygningen.

- Det var intressant att se hur bra systemet fungerar för de scenarion som vi utsätts för nästan dagligen, säger Fredrik Falkman, från Sjöräddningssällskapet. Jag blev även positivt överraskad över hur lite bränsle APID One förbrukade under uppdraget, avslutar Fredrik Falkman efter demonstrationsflygningen.

Se filmen från UAV-mötet på Känsö >>

För mer information vänligen kontakta:
Mikael Hult, VD CybAero AB
Tel 013-465 29 00, e-post: mikael.hult@cybaero.se

Ina Nehr, Marknadskommunikatör CybAero AB
Tel 073-325 58 68, e-post: ina.nehr@cybaero.se

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer. Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 55 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.

Läs på webben:  www.cybaero.se   Filmerwww.youtube.com/cybaero

Taggar:

Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Media

Media