CybAero effektiviserar organisationen

CybAero har beslutat att omstrukturera organisationen för att göra den mer effektiv. Som en följd av strukturförändringarna kommer antalet anställda minskas från tidigare 35 till omkring 20. Vidare kommer bolaget att outsourca delar av verksamheten. Förändringarna förväntas medföra årliga kostnadsbesparingar om 19 MSEK. 

– Det är alltid tråkigt att behöva genomföra personalneddragningar. Men sedan jag tillträdde som VD för CybAero har jag ägnat största delen av min tid till att se över verksamheten, dess kostnader samt att utröna hur vi ska gå vidare med våra affärer. Jag har kunnat konstatera att kostnadsnivån är allt för hög i relation till den situation vi befinner oss i dag. Vi har därför börjat implementera åtgärder för att förbättra och effektivisera verksamheten. Den nya organisationen innebär tydligare ansvarsområden, vilket jag tror kommer förbättra dess effektivitet över tid, säger CybAeros VD Johan Ahlström.

Förändringarna i organisationen har redan påbörjats och innebär bland annat att antalet anställda kommer att minskas från tidigare 35 till omkring 20 personer. Neddragningarna kommer delvis att ske genom naturliga avgångar.

Produktion, forskning och utveckling kommer i framtiden till stora delar att ske via outsourcing och anpassas till pågående och kommande projekt. CybAero har sedan tidigare samarbeten med ett antal externa partners som till exempel HiQ, Semcon och Military Works.

Som en del av effektiviseringsarbetet kommer CybAero även att se över möjligheterna att flytta från bolagets nuvarande lokaler till lokaler som är bättre anpassade för den nya verksamheten och kostnadsstrukturen.

– Med dessa omstruktureringar kommer vi ändra CybAeros arbetssätt till att jobba mer med kraftfulla partners och anpassa vårt arbete bättre tills vi erhåller en mer kontinuerlig orderläggning. De årliga fasta kostnaderna beräknas minska från 44 till 25 MSEK exklusive avskrivningar. Åtgärderna beräknas få full effekt under andra halvåret 2018, säger CybAeros VD Johan Ahlström.

För mer information, kontakta:
Johan Ahlström, CybAero AB, tel: +46 734 03 95 01
E-post: ir@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se              Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer. Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget är listat på NASDAQ First North sedan 2007. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Denna information är sådan information som CybAero AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2018 kl 11.00.

Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar