CybAero får miljonstöd av Vinnova för vidareutveckling av autonoma helikoptersystem

Det Linköpingsbaserade företaget CybAero som utvecklar och tillverkar autonoma förarlösa helikoptrar, s k VTOL UAV, erhåller tre miljoner kronor av den statliga myndigheten Vinnova. Pengarna ska användas till att komplettera företagets luftburna sensorsystem med den egenutvecklade landningsplattformen MALLS.

Att operera en helikopter från ett fartyg innebär stora tekniska utmaningar då landningsplatsen rör sig i tre dimensioner på ett relativt oregelbundet sätt. Vid hård sjö kan start och landning vara mycket riskfyllt.

CybAero har under en längre tid arbetat med konceptutveckling av ett mobilt, automatiserat landningssystem för förarlösa helikoptrar. Systemet, som kallas MALLS - Mobile Automatic Launch and Landing Station - gör det enklare och säkrare att starta och landa på ett rörligt underlag, exempelvis ett fartygsdäck.

Den statliga myndigheten Vinnova, som har till uppgift att stödja behovsmotiverad forskning och utveckling inom bland annat teknik och transportväsen, har beslutat att anslå tre miljoner kronor till vidareutveckling av CybAeros automatiska landningsplattform.
Erkännande
– I dagsläget finns ingen aktör på världsmarknaden som kan erbjuda en liknande lösning och att vi får Vinnovas stöd för att utveckla MALLS är ett stort erkännande av CybAero och vårt systemtänkande säger Mikael Hult, VD på CybAero.
– Vi noterar ett kraftigt ökat intresse på marknaden för möjligheten att operera luftburna sensorsystem från fartyg, både i civila och militära sammanhang, och för i dagsläget diskussioner både med ett antal potentiella kunder och industriella samarbetspartners.

MALLS bygger vidare på CybAeros grundkoncept med de förarlösa helikoptrarna APID och Vantage, och stärker företagets varumärkesfilosofi ”Increasing human safety”.

– I en duellsituation har den som ser längst och först ett avgörande försprång. Ombordbaserade obemannade helikoptrar ger denna fördel på öppet hav eller nära land säger CybAeros styrelseordförande Fredrik Hillelson som tidigare bl a varit chef för KA 1 (nuvarande Amf 1).
– MALLS utformas för att våra helikoptrar snabbt och säkert skall kunna verka från både stora fartyg och kustnära båtar. Innovationen ger CybAero ett försprång på såväl den militära som den kommersiella marknaden, avslutar Hillelson.

Tempot ökas
Johan Mårtensson, teknisk chef på CybAero och ansvarig för MALLS tillägger:
– MALLS öppnar även nya möjligheter att utrusta mindre fartyg, exempelvis inom kustbevakningen, med obemannade helikoptersystem vilket möjliggör nya applikationer. Dessa fartyg är för små för vanliga helikoptrar, men med vår teknik kan man utrusta även dessa med helikoptrar, något vi är övertygade om ökar intresset avsevärt bland potentiella kunder på denna marknad.
– Med medel från Vinnova kan vi nu öka tempot i arbetet med MALLS, både vad avser teknisk utveckling och kommersialisering.

Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar