CybAero har genomfört demonstrationsflygningar

First North-listade CybAero, som utvecklar och marknadsför obemannade helikoptrar, har genomfört demonstrationsflygningar hos sin stora kinesiska kund AVIC, som i somras tecknade ramavtal med CybAero till ett ordervärde av 700-800 MSEK. Demoflygningarna utfördes under juli och augusti i Kina och visade bland annat på farkostens förmåga att avsyna kraftledningar och följa rörliga objekt.

– Detta är en milstolpe för oss i vårt arbete med ordern för AVIC och ytterligare ett steg i vår utveckling och expansion, säger Mikael Hult, vd för CybAero.

De nu genomförda demonstrationsflygningarna utfördes vid olika tillfällen under juli och augusti på två olika platser utanför Beijing. AVIC, ett av världens största bolag som bland annat utvecklar och producerar flygfarkoster, hade bjudit in ett stort antal högt uppsatta personer inom bland annat myndigheter, energisektorn och näringslivet. På plats från CybAero fanns ett demoteam samt representanter från styrelse och företagsledning. Vid demonstrationsflygningarna visades bland annat på förmågan att avsyna kraftledningar samt att följa rörliga objekt. Videoinformation i realtid från farkostens kamera och systemets markstation visades via stora uppsatta monitorer.

– Väderförhållandena var utmanande med 35-gradig värme och stark vind men helikoptern fungerade precis som den ska och vi kunde därmed visa att den kan flyga i tuffa förhållanden, säger Mikael Hult.

Han är mycket nöjd med dessa demonstrationsflygningar som visade hur farkosten manövreras och dess funktionalitet.

– Vi kunde på plats närmare diskutera kravbilden med vår kund och AVIC har i sin tur inlett diskussioner och förhandlingar med potentiella kunder, säger Mikael Hult.

Stor uppmärksamhet i Kina
CybAero fick i början av juli ett mycket stort ramavtal med AVIC. I detta förbinder sig AVIC att köpa minst 20 helikoptersystem under de första tre åren och därefter minst 50 system under de följande fem åren. Detta ger ett ordervärde på 700-800 MSEK beroende på slutlig utformning av systemen. CybAero erhöll den 5 september slutanvändarintyg från AVIC och har påbörjat processen för att ansöka om exporttillstånd hos IPS (Inspektionen för strategiska produkter). AVIC kommer att rikta in sig på den civila och kommersiella marknaden, exempelvis tull, kustbevakning, energisektorn, jordbruk, gruvindustrin, skogsindustrin och Räddningstjänsten.

Nyheten om ordern fick ett oerhört stort genomslag i Sverige och även utomlands. Bland annat visade den nationella kinesiska tv-kanalen CCTV7 ett 3 minuter långt inslag om CybAeros produkt APID 60 i slutet av juli.

Under hösten kommer CybAero att fortsätta genomföra demonstrationsflygningar runt om i världen.

– Det är viktigt för oss att vi nu intensifierar demoflygningar ute hos våra kunder för att på plats visa hur våra system agerar i den miljö där de sedan ska verka, säger Mikael Hult.

Bifogat finner ni bilder från demonstrationsflygningarna och via dessa länkar kan ni se CybAeros film från demonstrationsflygningarna, http://youtu.be/CmqtS7jNF1M samt inslaget från den kinesiska tv-kanalen CCTV7, http://youtu.be/nsQy7ik2Gw0.

För mer information vänligen kontakta:
Mikael Hult, vd CybAero AB, tel 070-564 25 45 e-post: mikael.hult@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se        Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero AB utvecklar, tillverkar och marknadsför autonoma, obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero är idag etablerat som en ledande global aktör inom VTOL-UAV-området. Företagets produkt APID har fått stor global uppmärksamhet genom sin användarvänlighet, robusthet och priseffektivitet. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har närmare 40 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB (08 - 454 32 00) är Certified Adviser.

Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar