CybAero har genomfört framgångsrika demoflygningar i Kina

CybAero, som utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, har genomfört demonstrationsflygningar i Hainan i Kina tillsammans med sin kund AVIC. De nu genomförda demonstrationsflygningarna är de första i en serie inplanerade flygningar för utvalda kunder i Kina.

I juli 2014 tecknade CybAero och AVIC ett ramavtal där AVIC förbinder sig att köpa minst 70 system under de närmaste åtta åren. Detta innebär ett försäljningsvärde på minst 700-800 MSEK. Den 31 mars i år gjorde AVIC avrop på de fem första systemen inom ramen för avtalet. Nu siktar AVIC på ytterligare kunder genom att genomföra nya demonstrationsflygningar på olika platser i Kina.

– Vi är väldigt nöjda över att tillsammans med AVIC visa upp vårt system för nya potentiella kunder, säger Mikael Hult, vd CybAero.

Under tre dagar har CybAeros flygteam tillsammans med AVIC och ACC gjort ett antal flygningar i Hainan. Den 27 april genomfördes en längre flygning för ett sjuttiotal speciellt inbjudna representanter från bland annat Fiskerimyndigheten, Sjöpolisen, Sjöfartsverket och skeppsvarv. Ett av syftena med demonstrationen var att visa hur man kan identifiera båtar och fartyg genom att till exempel videodokumentera registreringsnummer och position. Under måndagens demonstrationsflygningar fanns sex medarbetare från CybAero på plats. Flygningarna innehöll olika uppdragstyper där helikoptern sattes på tuffa prov.

– Det var en mycket viktig demonstration av vårt helikoptersystem och flygningarna gick perfekt, säger Mikael Hult.

CybAero är sedan tidigare inne i en leveransfas av ett avancerat system till kinesiska tullen, en order bolaget fick i januari 2014.
– Under den nu pågående testperioden av det systemet har vi identifierat några mindre problem som har påverkan på systemets funktion. Dessa är nu identifierade och åtgärdade men för att säkerställa systemets funktionalitet har vi beslutat förlänga testperioden ytterligare. Vi vill naturligtvis leverera med högsta kvalitet till kunden, avslutar Mikael Hult.

Se gärna filmen från demoflygningen i Kina: http://m.hinews.cn/news/show.php?url=http://www.hinews.cn/news/system/2015/04/28/017518444.shtml

För mer information vänligen kontakta:
Mikael Hult, vd CybAero AB, tel 070-564 25 45,
e-post: mikael.hult@cybaero.se

Ina Nehr, marknadskommunikatör CybAero, tel 073-325 58 68,
e-post: ina.nehr@cybaero.se

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.
Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID 60 för exempelvis kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. 
CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har drygt 50 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.

Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar