CybAero presenterades på kongress på högsta nivå i Kina

First North-listade CybAero deltog med sina kinesiska partners på en unik kongress med bolagets obemannade helikopter APID 60 som huvudnummer. Kongressen ägde rum 29 till 30 juni i Xian.

- Ett helt unikt arrangemang för en västeuropeisk UAV-tillverkare. Vi har fått tillfälle att presentera vår kompetens och vår produkt APID 60 exklusivt inför TV, press, ett femtiotal politiker, stora statliga organisationer; totalt cirka 500 speciellt inbjudna intressenter, säger CybAeros sälj- och marknadschef Niklas Nyroth.

- Den kinesiska marknaden har potential att utvecklas till att bli en av världens största. Vi bearbetar idag ett antal projekt inom kommersiella och civila statliga segment, projekt som vi vet har finansiering och antagna budgetar, fortsätter Nyroth.

- Arbetet i Kina är en oerhört intressant del i den marknadssatsning vi inledde för något år sedan. Enbart inom katastrofberedskap förväntas Kina investera i ca 2000 UAV:er. Här är VTOL-tekniken helt överlägsen traditionella flygplans-UAV:er då de inte behöver start- och landningsbanor. Vi träffade mängder av representanter och ansvariga politiker för i stort sätt alla civila segment som vi känner till, avslutar Nyroth.

Läs på webben:  www.cybaero.se                               Filmer: www.youtube.com/cybaero

För mer information:
Leif Erlandsson, verkställande direktör CybAero AB, tel 070-303 50 00
e-post:
leif.erlandsson@cybaero.se

Niklas Nyroth, sälj- och marknadschef CybAero AB, tel 070-896 12 46
e-post:
niklas.nyroth@cybaero.se

Om CybAero
CybAero AB utvecklar, tillverkar och marknadsför autonoma, obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero är idag med sitt varumärke APID etablerat som en ledande global aktör inom VTOL UAV-området. Företagets produkt APID 60 har fått stor global uppmärksamhet för sin användarvänlighet, robusthet och priseffektivitet. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget är listat på NASDAQ OMX First North. Thenberg Fondkommission, tel 08-545 84 500, är Certified Adviser.

Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar