CybAero senarelägger årsstämman till den 6 maj

First North-listade CybAero, som utvecklar och marknadsför obemannade helikoptrar, har beslutat senarelägga årsstämman från den 24 april till den 6 maj kl 16.00. Anledningen är att bolagets vd, Mikael Hult, behöver genomföra en viktig affärsresa vecka 17. Styrelsen bedömer affärsresan så intressant och viktig för bolaget att man beslutat flytta årsstämman till den 6 maj.

Årsredovisning, revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget senast från och med tisdagen den 17 april 2014. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.cybaero.se och kommer även att läggas fram på årsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Linköping 3 april 2014
Styrelsen i CybAero AB (publ)

För mer information:
Mikael Hult, verkställande direktör, CybAero AB, telefon 013-465 29 00, e-post: mikael.hult@cybaero.se

Om CybAero
CybAero AB utvecklar, tillverkar och marknadsför autonoma, obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero är idag etablerat som en ledande global aktör inom VTOL-UAV-området. Företagets produkt APID har fått stor global uppmärksamhet genom sin användarvänlighet, robusthet och priseffektivitet. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har drygt 20 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB (08 - 454 32 00) är Certified Adviser.

Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar