CybAero Teckningsoption serie 5 upptas till handel

CybAero AB meddelar att handel med teckningsoptioner TO 5 inleds på First North från och med idag fredag 13 april efter godkännande av NASDAQ OMX. Handel med teckningsoption TO 5 pågår till och med tisdag 27 november 2012.

Teckningsoptionen TO 5 ingick som en vederlagsfri del i de så kallade Units som utgjorde Bolagets företrädesemission i februari 2012.

Varje teckningsoption TO 5 i CybAero ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i CybAero till teckningskurs 0,70 kr. Teckningstider är

  • 15 – 31 maj 2012; eller
  • 15 – 31 augusti 2012; eller
  • 15 – 30 november 2012.

Anmälningssedel för optionsutnyttjande för direktregistrerade aktieägare finns för nedladdning på bolagets hemsida www.cybaero.se eller på emissionsinstitutet Remium Nordic ABs hemsida www.remium.com. Förvaltarregistrerade aktieägare ombeds kontakta sin förvaltare för utnyttjande av teckningsoption TO 5.

För mer information:
Leif Erlandsson, verkställande direktör CybAero AB, tel 070-303 50 00
e-post:
leif.erlandsson@cybaero.se

Om CybAero
CybAero AB utvecklar och tillverkar autonoma, obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero har sitt huvudkontor vid FMV:s test- och provningsanläggning vid Malmens militärflygplats i Linköping. Bolaget har 18 anställda  och är listat på NASDAQ OMX First North. Thenberg & Kinde Fondkommission, tel 08-545 84 500, är Certified Adviser.

Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar