EHGO tecknar 900 000 aktier i CybAero för commitment fee.

European High Growth Opportunities Securitization Fund (“EHGO”) har enligt avtalet med CybAero AB om finansieringslösning tecknat 900 000 aktier i CybAero till en teckningskurs av 3,50 kr, som betalats genom kvittning mot s k ”commitment fee. Finansieringslösningen meddelades marknaden den 28 mars 2018, och beslutades vid den extra bolagsstämman 26 april 2018.

Kontakt:

Tommy Magnusson, VD

Telefon: (0)13-465 29 00

E-post: ir@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se          Filmer: www.youtube.com/cybaero

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 maj 2018 kl. 10:00.

Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar