Starkt första kvartal för CybAero

First North-listade CybAero noterar ett starkt första kvartal 2013 med en orderingång på drygt 23 miljoner kronor (5 miljoner).

Under kvartalet har bolagets fakturering uppgått till 9,7 miljoner kronor (2,5 miljoner), huvudsakligen gällande de avtal som tecknades med AeroVironment i november 2012 och under mars månad. Avtalet i mars omfattar beställning av helikoptrar som AeroVironments kunder skall använda för insatser i fält.

Orderstocken vid periodens utgång uppgick till drygt 22 miljoner kronor (2,5 miljoner).

– Vi är mycket nöjda med hur kvartalet utvecklat sig och vi räknar med att kunna fortsätta visa på den potential som finns i marknaden, säger CybAeros vd Leif Erlandsson.

CybAeros finansiella rapportering till marknaden bygger huvudsakligen på halv- och helårsrapporter. I fortsättningen kommer bolaget att komplettera med en kort rapport avseende orderingång, fakturering och orderstock för det senaste kvartalet.

För 2013 lämnas halvårsrapport 23/8 2013 och bokslutskommuniké 21/2 2014.

Läs på webben: www.cybaero.se                  Filmer: www.youtube.com/cybaero

För mer information:
Leif Erlandsson, verkställande direktör CybAero AB, tel 070-303 50 00
e-post:
leif.erlandsson@cybaero.se

Om CybAero
CybAero AB utvecklar, tillverkar och marknadsför autonoma, obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero är idag med sitt varumärke APID etablerat som en ledande global aktör inom VTOL-UAV-området. Företagets produkt APID har fått stor global uppmärksamhet sin användarvänlighet, robusthet och priseffektivitet. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har drygt 20 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North. Thenberg Fondkommission, tel. 08-545 84 500, är Certified Adviser.

Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar