Statusuppdatering -Jolly

Den 31 augusti lämnade de tre helikoptersystem CybAero i Linköping för leverans till Jolly i Kina. Systemen har nu passerat tullen i Kina. Factory Acceptance Testerna (FAT) förväntas nu påbörjas omkring månadsskiftet oktober/november. 

För mer information vänligen kontakta:
Emmelie Axelsson, Marknads- och kommunikationschef, CybAero AB, tel 013-465 29 30 e-post: emmelie.axelsson@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se          Filmer: www.youtube.com/cybaero

Denna information är sådan information som CybAero AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11/10 2016 kl. 22:30 CET.

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. 

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007.  FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar