Fortsatta investeringar för tillväxt och stabila framsteg i Europa

Cognosec AB (publ) (“Cognosec” eller “Bolaget”), en ledande leverantör av lösningar inom Cyber Security med verksamhet i Europa, Afrika och Mellanöstern, publicerar idag sin niomånadersrapport för 2016.

Det tredje kvartalet uppvisade en fortsatt underliggande omsättningstillväxt inom viktiga områden, med omsättning på 3,3 MEUR, en ökning med 3 % jämfört med föregående kvartal, trots senareläggandet av två stora förväntade kontrakt till Q4 2016. Den nyetablerade Europaverksamheten visar framsteg med intäkter på EUR 630k under kvartalet. Ytterligare investeringar i resurser och ökning av antalet anställda gjordes för att möta efterfrågan. Antalet anställda ökade med 28 % jämfört med samma period föregående år. 

  • Intäkterna ökade till EUR 3.3m, upp 3 % i jämförelse med föregående kvartal
  • Under tredje kvartalet har Europarörelsen nått en omsättning på EUR 630k
  • Två stora förväntade kontrakt har skjutits fram till Q4 2016
  • Bruttomarginalen ökade till 38 % (Q3 2015: 33 %)
  • Koncernens resurser och anställda ökades väsentligt för att möta efterfrågan
  • Koncernens totala förlust under tredje kvartalet 2016, uppgick till EUR 1,37m (Q3 2015 en vinst om EUR 1,00m)
  • Antalet anställda i koncernen 107 (Q3 2015: 83) personer vid periodens slut, en ökning med 29 % 
  • Kvartalets vinst per aktie uppgick till EUR -0,0048 (Q3 2015 EUR 0,0041)*
  • Koncernen är skuldfri och har en kassa på EUR 1,98m vid periodens utgång.

* Resultat per aktie avser resultat per aktie hänförigt till aktieägare i moderbolaget. Det föreligger ingen potentiell utspädningseffekt på vinsten per aktie.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Telefon: +46 (0)8 5030 1550

E-post: info@mangold.se

FÖR YTTERLIGARE INFORMTION KONTAKTA:

Magnus Stuart

IR-kontakt, Cognosec AB

Email: magnus.stuart@cognosec.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cognosec AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2016, kl 14.00.

OM COGNOSEC

Cognosec AB (publ) verkar som leverantör av Cyber Security lösningar och bedriver sin verksamhet genom det svenska moderbolaget och genom dotterbolag i Sydafrika, UK, Kenya och Förenade Arabemiraten. Gruppen levererar tjänster och teknologilicenser som används för att förbättra kunders försvar mot intrång och för att förhindra olika former av informationsstöld. Moderbolaget är registrerat i Stockholm, Sverige. Cognosec har 110 anställda och hade EUR 16.8 million i intäkter under 2015. Besök www.cognosec.se för mer information.

Om oss

Cognosec AB (publ) verkar som leverantör av Cyber Security lösningar och bedriver sin verksamhet genom det svenska moderbolaget och genom dotterbolag i Sydafrika, UK, Kenya och Förenade Arabemiraten. Gruppen levererar tjänster och teknologilicenser som används för att förbättra kunders försvar mot intrång och för att förhindra olika former av informationsstöld. Moderbolaget är registrerat i Stockholm, Sverige. Cognosec har 110 anställda och hade EUR 16.8 million i intäkter under 2015. Besök www.cognosec.se för mer information.