Nordsys MWC


Cybercoms VD Niklas Flyborg och Manfred Miller, VD för Nordsys, vid undertecknandet av kontraktet på MWC 2017. I bakgrunden affärsansvariga Kristian Palm och Johan Wallin, Cybercom.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Prenumerera