Cyber Com fortsätter växa

Cyber Com fortsätter växa Cyber Coms snabba organiska tillväxt fortsätter genom start av ett nytt dotterbolag inom affärsområde IT. Det nya bolaget stärker ytterligare Cyber Coms starka position inom projektledning och systemutveckling. Det nya bolaget ingår i affärsenheten Cyber Com Consulting ConnectIT. Inom enheten finns välmeriterade experter inom projektledning och systemutveckling vilka behärskar såväl nya som beprövade teknikområden liksom integration och trådlös kommunikation, lokalt och globalt, med befintliga system och fokus på middleware. Målet är att utveckla, stödja och säkerställa kundens affärsverksamhet. Det nya dotterbolaget Cyber Com Consulting I-net Solutions leds av Birgitta Björsin, VD och Henrik Engstam, vVD. Bolaget har inriktning på Internet, extranet och intranet. Birgitta Björsin har lång erfarenhet av projektledning i skiftande projekt och storlek samt linjeansvar som bl a IT-chef. Henrik Engstam är projektledare med internationell bakgrund. Båda har ett förflutet på Lotus Professionell Services. Totalt finns nu 28 dotterbolag inom Cyber Com. Cyber Com Consulting Group erbjuder ett integrerat helhetskunnande inom IT, affärsutveckling och marknadskommunikation för effektiva och värdeskapande lösningar rörande kundens hela affärsprocess. Omsättningen under de första nio månaderna 1999 uppgick till 132,3 Mkr (+125%) med ett resultat på 8,1 Mkr (2,3 Mkr). Antalet anställda har vuxit kraftigt sedan starten 1994 och i dag har drygt 300 personer avtal om anställning inom Cyber Com. Fotografier på Birgitta Björsin och Henrik Engstam finns på vår hemsida www.cybercom.se under Press/Bildarkiv. För ytterligare information kontakta: Leif Granstad, affärsenhetschef Mobiltelefon: 0708 - 644 776 E-post: leif.granstad@cybercom.se Maria Svensson, informationschef Cyber Com Consulting Group Telefon: 08 - 678 78 80, mobiltelefon: 0708 - 644 708 E-post: maria.svensson@cybercom.se Läs mer på www.cybercom.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT00720/bit0002.pdf

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Prenumerera

Dokument & länkar