Cyber Com gör storsatsning inom e-Business

Cyber Com gör storsatsning inom e-Business Det snabbväxande konsultföretaget Cyber Com samlar sina redan starka resurser inom e-Business i ett nytt affärsområde med namnet Electronic Business. Det nya området består initialt av närmare 100 konsulter och har som mål att expandera till cirka 150 konsulter. Det nya affärsområdet, med ett 10-tal dotterbolag, bildas genom en sammanslagning av affärsenheterna ProjectIT och Electronic Business. Genom förändringen stärker Cyber Com sina framgångsrika tjänster inom affärsutveckling och e-Businesslösningar i kombination med affärs- och bassystem. Förändringen sker för att möta en stor efterfrågan hos våra kunder och ger oss möjlighet att utveckla och utöka vårt tjänsteutbud. Tillsammans med Cyber Coms höga kompetens inom marknadskommunikation och inom billingkoncept till nät- och telekomoperatörer blir vi en stark aktör på marknaden som kan leverera kompletta e-businesslösningar, säger Thomas Jansson, chef för det nya affärsområdet. Cyber Com erbjuder ett integrerat helhetskunnande inom IT, affärsutveckling och marknadskommunikation för effektiva och värdeskapande lösningar rörande kundens hela affärsprocess. Cyber Coms konsulter har hög kompetens inom bl a Internet-integration, webb- och systemutveckling, design, marknads-kommunikation, elektronisk handel, Internetbaserad utbildning samt affärsutveckling. Totalt finns 28 dotterbolag inom Cyber Com. Omsättningen under de första nio månaderna 1999 uppgick till 132,3 Mkr (+125%) med ett resultat på 8,1 Mkr (2,3 Mkr). I dag har drygt 300 personer avtal om anställning inom Cyber Com, som är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information kontakta: Per Bergström, koncernchef Telefon: 08-678 78 80 Mobiltelefon: 0708-644 701 E-post: per.bergstrom@cybercom.se forts. Thomas Jansson, affärsområdeschef Cyber Com Consulting Electronic Business AB Telefon: 08 - 678 78 80 Mobiltelefon: 0708 - 644 901 E-post: thomas.jansson@cybercom.se Maria Svensson, informationschef Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB Telefon: 08 - 678 78 80 Mobiltelefon: 0708 - 644 708 E-post: maria.svensson@cybercom.se Ytterligare information om Cyber Com finns på www.cybercom.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/28/20000128BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/28/20000128BIT00220/bit0002.pdf

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Prenumerera

Dokument & länkar