Cyber Com klart för börsen

Cyber Com klart för börsen Stockholms fondbörs har beviljat ansökan från IT-konsultföretaget Cyber Com om notering på börsens O-lista med start omkring den 1 december i år, givet att erforderlig ägarspridning nås. Teckningsperioden är 10 - 19 november. Allmänhet, institutionella investerare samt anställda i Cyber Com inbjuds att teckna aktier i bolaget. Anmälningsperioden är fr o m den 10 november t o m den 19 november. Priset per aktie kommer att bestämmas genom ett anbudsförfarande och fastställas inom intervallet 56-62 SEK per aktie. Fondkommissionär är Hagströmer & Qviberg. Prospekt och anmälningssedlar finns tillgängligt hos Hagströmer & Qviberg i Stockholm samt hos Cyber Com. Prospekt kan även rekvireras på telefon 08- 700 00 10 och finns även tillgängligt via Cyber Coms hemsida (www.cybercom.se) och Hagströmer & Qvibergs hemsida (www.hagstromerqviberg.com). Aktier kan tecknas genom Hagströmer & Qviberg. Besked om tilldelning erhålls omkring den 23 november och likvid ska erläggas senast den 26 november. Första noteringsdag beräknas bli den 1 december. Cyber Com Consulting Group erbjuder ett integrerat helhetskunnande inom IT, affärsutveckling och marknadskommunikation för effektiva och värdeskapande lösningar rörande kundens hela affärsprocess. Cyber Com är ett mycket expansivt företag; tillväxten i såväl omsättning som antalet anställda har varit mycket stark sedan starten 1995. Cyber Com finns i dag i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Sundsvall och Linköping. Pressinbjudan / frukostmöte Representanter för media är välkomna till ett frukostmöte i Cyber Coms regi tisdagen den 9 november klockan 09.00 - 10.00 i Salénhuset på Norrlandsgatan 15 D i Stockholm, lokal: Experten. Cyber Coms VD och koncernchef Per Bergström samt vice VD och ekonomidirektör Mats Alders finns på plats för att svara på frågor som rör börsnoteringen och bolaget. Prospektet delas ut. Dessutom kommenteras bolagets delårsrapport för perioden januari - september 1999. Förtäring erbjuds. För ytterligare information kontakta: Per Bergström, VD och koncernchef Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB Telefon: 08 - 678 78 80 Mobiltelefon: 0708 - 644 701 E-post: per.bergstrom@cybercom.se Mats Alders, vice VD och ekonomidirektör Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB Telefon: 08 - 678 78 80 Mobiltelefon: 070 - 725 32 00 E-post: mats.alders@cybercom.se Maria Svensson, informationschef Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB Telefon: 08 - 678 78 80 Mobiltelefon: 0708 - 644 708 E-post: maria.svensson@cybercom.se MER INFORMATION: WWW.CYBERCOM.SE ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/08/19991108BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/08/19991108BIT00010/bit0002.pdf

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Prenumerera

Dokument & länkar