Cyber Com och StreamServe samarbetar om e-handelslösningar

Cyber Com och StreamServe samarbetar om e-handelslösningar Cyber Com har startat ett samarbete med det snabbväxande programvaruföretaget StreamServe om installationer av StreamServes programvara för elektronisk kommunikation hos Cyber Coms kunder. Cyber Com kommer att implementera och integrera StreamServes mjukvara för avancerad utdatahantering och e-kommunikation hos de kunder som avser att addera en elektronisk kommunikationsfunktion till sina affärssystem och e- handelslösningar. Samarbetet sker via Cyber Coms affärsenhet Cyber Com Consulting Electronic Business vilken främst arbetar med affärsutveckling, informationsstruktur och utveckling kring e-businessprodukter, för avancerade lösningar inom e-handel och elektroniska affärer. Däri ingår bl a att implementera de mjukvarukomponenter som bör ingå I en affärsdriven och driftssäker e- handelslösning. StreamServe 2.2 erbjuder snabb, individuell och kostnadseffektiv elektronisk kommunikation till kunder och leverantörer, vilket är ett måste för en effektiv e-handel. StreamServe 2.2 skapar dokument i format som XML, HTML, PDF etc vilka sedan sprids via hemsidor, fax, epost eller mobiltelefoner. Mjukvaran kan integreras med företagens befintliga affärssystem, för att enkelt kunna formattera, bearbeta och sända utdata från detta affärssystem. Produktfamiljen används i dag tillsammans med etablerade affärssystem (t ex SAP R/3, Intentia Movex, Baan och Scala). - StreamServes mjukvara för utdatahantering och e-kommunikation förbättrar affärsprocesserna och gör kunderna bättre förberedda för 2000-talets kommunikationskrav. För våra kunder med e-handelsbaserade lösningar är snabb, smidig ock korrekt informationsdistribution instrumentell, säger Thomas Jansson, affärsenhetschef, Cyber Com. Cyber Com Consulting Group erbjuder ett integrerat helhetskunnande inom IT, affärsutveckling och marknadskommunikation för effektiva och värdeskapande lösningar rörande kundens hela affärsprocess. Omsättningen under de första nio månaderna 1999 uppgick till 132,3 Mkr (+125%) med ett resultat på 8,1 Mkr (2,3 Mkr). Cyber Com noteras på Stockholmsbörsens O-lista omkring den 1 december. StreamServe grundades 1995 och har i dag totalt cirka 170 anställda i åtta länder, med huvudkontor i Stockholm och Raleigh, USA. StreamServe vann den s k Guldmusen för bästa programvara 1997. Försäljning sker indirekt via partnerskap med systemintegratörer och de stora programvaruleverantörerna. För ytterligare information kontakta: Thomas Jansson, affärsenhetschef Cyber Com Consulting EC AB Mobiltelefon: 0708 - 644 901 E-post: thomas.jansson@cybercom.se Anders Rylow, partneransvarig StreamServe AB Telefon: 08 - 686 85 00 E-post: anders.rylow@streamserve.com Maria Svensson, informationschef Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB Telefon: 08 - 678 78 80 Mobiltelefon: 0708 - 644 708 E-post: maria.svensson@cybercom.se Mer information finns på www.cybercom.se och www.streamserve.com. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00360/bit0002.pdf

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Prenumerera

Dokument & länkar