Cyber Com övertecknat ca 25 gånger noteras på O-listan den 1 december

Cyber Com övertecknat ca 25 gånger noteras på O-listan den 1 december Cyber Coms erbjudande övertecknades ca 25 gånger. Erbjudandet omfattade totalt 3.021.350 aktier, varav 1.700.000 nyemitterade. H&Q har härvid fullt ut nyttjat möjligheten att övertilldela 300.000 aktier. Försäljningspriset har sedan tidigare fastställts till 62 kronor per aktie. Därmed tillförs Cyber Com ca 105 Mkr före emissionskostnader. Antalet nya aktieägare uppgår till ca 2.700, vilka kommer att äga ca 38 procent av bolaget efter emissionen. Av det totala erbjudandet har 63 procent placeras hos svenska och utländska institutioner. Cyber Coms aktie noteras på OM Stockholmsbörsens O-lista den 1 december 1999 under kortnamnet CYBE. För ytterligare information kontakta: Mats Alders Vice vd och ekonomidirektör Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB Telefon: 08-678 78 80 Johan Unger Chef Corporate Finance Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB Telefon: 08-696 17 00 Mer information om Cyber Com finns på www.cybercom.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00150/bit0002.pdf

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Prenumerera

Dokument & länkar