Cyber Com tecknar ramavtal med Riksförsäkringsverket

Cyber Com tecknar ramavtal med Riksförsäkringsverket RFV Data har valt Cyber Com till ramavtalsleverantör under år 2000. Ramavtalet gäller köp av Internet- och IT-konsulttjänster såsom bl a utveckling, produktion och förvaltning av socialförsäkringens olika tillämpningar. Huvuddelen av RFV:s IT-verksamhet hanteras vid RFV Data i Sundsvall. Systemutvecklings-arbete sker också i Stockholm och Söderhamn. Ramavtalet gäller för år 2000 och beräknas vara värt ca 7 miljoner kronor för Cyber Com som är en av flera ramavtalsleverantörer. - Ramavtalet är ett kvitto på att vi satsar rätt med etablering här i Sundsvall, vi utför redan idag uppdrag för RFV Data med inriktning på webb-utveckling, t ex i deras arbete med att ta fram en databasstruktur för publicering av rätts-information på Internet samt på RFV:s intranät, säger Tomas Rydell, vVD Cyber Com Consulting Botnia AB. Cyber Com erbjuder ett integrerat helhetskunnande inom IT, affärsutveckling och marknadskommunikation för effektiva och värdeskapande lösningar rörande kundens hela affärsprocess. Cyber Coms konsulter har hög kompetens inom bl a Internet-integration, webb- och systemutveckling, design, marknads-kommunikation, elektronisk handel, Internetbaserad utbildning samt affärsutveckling. Totalt finns 27 dotterbolag inom Cyber Com. Omsättningen under de första nio månaderna 1999 uppgick till 132,3 Mkr (+125%) med ett resultat på 8,1 Mkr (2,3 Mkr). I dag har drygt 300 personer avtal om anställning inom Cyber Com, som är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information kontakta: Tomas Rydell, vVD Cyber Com Consulting Botnia AB Telefon: 060 - 17 40 50 Mobiltelefon: 0709 - 648 101 E-post: tomas.rydell@cybercom.se Tommy Karlsson, Försäljning- och marknadsdirektör Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB Telefon: 08 - 678 78 80 E-post: tommy.karlsson@cybercom.se Läs mer på www.cybercom.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00390/bit0002.pdf

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Prenumerera

Dokument & länkar