Cyber Com växer inom e-business

Cyber Com växer inom e-business Cyber Com expanderar ytterligare inom affärsenheten Electronic Business genom start av ett nytt dotterbolag som kommer att fokusera på utveckling kring färdiga e-businessprodukter och företagsportaler. Det nya dotterbolaget ingår i affärsenheten Cyber Com Consulting Electronic Business vilken främst arbetar med affärsutveckling, informationsstruktur och utveckling kring e- businessprodukter, för avancerade lösningar inom e-handel och elektroniska affärer. Däri ingår bl a att implementera produkter och komponenter hos kunderna utifrån affärsmässiga värderingar. VD för det nya dotterbolaget, vilket är under bildande och heter Cyber Com Consulting EP AB, är Jörgen Lindgren. Jörgen kommer närmast från Resco, där han bland annat arbetat som key account manager och affärsområdeschef. - Vår styrka är att sammanställa färdiga komponenter till nya affärslösningar inom e-business, säger Jörgen Lindgren. Cyber Com Consulting Group erbjuder ett integrerat helhetskunnande inom IT, affärsutveckling och marknadskommunikation för effektiva och värdeskapande lösningar rörande kundens hela affärsprocess. Omsättningen under de första nio månaderna 1999 uppgick till 132,3 Mkr (+125%) med ett resultat på 8,1 Mkr (2,3 Mkr). Cyber Com noteras på OM Stockholmsbörsens O-lista under 1999. För ytterligare information kontakta: Jörgen Lindgren, VD Mobiltelefon: 0709 - 31 32 00 E-post: jorgen.lindgren@cybercom.se Thomas Jansson, affärsenhetschef Mobiltelefon: 0708 - 644 901 E-post: thomas.jansson@cybercom.se Maria Svensson, informationschef Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB Telefon: 08 - 678 78 80 Mobiltelefon: 0708 - 644 708 E-post: maria.svensson@cybercom.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00160/bit0002.pdf

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Prenumerera

Dokument & länkar