Cybercom får förnyat förtroende av världsledande telekomleverantör för test av mobila plattformar

Cybercom har tecknat ett nytt avtal med en världsledande telekomleverantör gällande test och verifiering av mobila plattformar. Avtalet är ettårigt med möjlighet till förlängning.

- Cybercom har fått ett förnyat förtroende för test av mobila plattformar. Uppdraget är en förlängning på tidigare avtal och omfattar ett stort antal konsulter under drygt ett år. Den nya tekniken i mobila plattformar gör att komplexiteten ökar vilket ställer stora krav på högkvalitativt testledningsarbete. Cybercom är starka inom telekom och har lång erfarenhet av test vilket gör att Cybercom får ett fortsatt förtroende, säger Patrik Boman, VD och koncernchef Cybercom Group.

Cybercom Sweden South har fått förnyat förtroende av världsledande telekomleverantör för test av mobila plattformar. Cybercoms verksamhet i Lund har haft en mycket god utveckling under de senaste åren och vi upplever en stark efterfrågan på våra tjänster inom såväl utveckling som test. Sedan 2004 har Cybercom successivt byggt upp och utvecklat ett avancerat center för test och verifiering av mobila plattformar i Lund.

Sedan samarbetet inleddes har Cybercom ansvarat för ledning, rekrytering och operativt arbete. För att korta ledtiderna och möta kundens krav på kostnadseffektivisering har stor vikt lagts vid flexibilitet. Dagens teknikutveckling går allt snabbare vilket gör att testmiljön blir mer komplex och behovet av effektiva tester ökar.

- Cybercom har under många år arbetat med större helhetsuppdrag och där varit ansvariga för både avancerad mjukvaruutveckling och komplexa testmiljöer. Vi ser en generell ökning av att våra kunder vill att vi ska ta ett större ansvar inom både utveckling och test, säger Thomas Barge, MD Cybercom Sweden South.

För ytterligare information, kontakta:
Patrik Boman, VD och koncernchef, Cybercom Group, tel + 46 (0)73 983 89 79
Thomas Barge, MD Cybercom Sweden South, tel + 46 (0)708 25 96 02
Patrik Anshelm, tf. Informationsdirektör, Cybercom Group, tel + 46 (0)709 71 12 84

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Prenumerera

Dokument & länkar