Cybercoms årsredovisning för 2011 publicerad

Cybercom Group meddelar att årsredovisningen för 2011 i sin helhet finns på företagets webbplats www.cybercom.com/2011/sv. Dessutom publicerar Cybercom en hållbarhetsredovisning enligt GRI, Global Reporting Initiative.

Cybercoms årsredovisning 2011 publiceras på www.cybercom.com/2011/sv och www.cybercom.com/2011/en. Där finns även en inspelad intervju med VD och koncernchef Niklas Flyborg.

Cybercom publicerar också en hållbarhetsredovisning
www.cybercom.com/gri-sv samt www.cybercom.com/gri-en. Hållbarhetsrapporten sker enligt GRIs frivilliga riktlinjer för redovisning av hållbarhetsinformation, vilka är de mest etablerade riktlinjerna bland de företag som hållbarhetsredovisar på Stockholmsbörsen.

För ytterligare information, kontakta:

Kristina Cato, Kommunikationsdirektör och IR-ansvarig, Cybercom Group +46 708 64 47 02 
Anna Trane, Press & PR-chef, Cybercom Group +46 708 84 74 69

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som erbjuder global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Koncernen har etablerat sig som en erkänd leverantör av helhetslösningar inom telekom management, connected devices, Internettjänster och säkerhet. Cybercom har runt 1 600 anställda och Cybercoms konsulter har uppdrag världen över och bolaget har egna kontor i 9 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.cybercom.se

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Prenumerera

Dokument & länkar