Delårsrapport Januari – juni 2007

Omsättning +72% till 460,5 MSEK (268,4)

EBIT +100% till 43,7 MSEK (21,8)

Resultat +65% till 24,2 MSEK (14,7)

Vinst per aktie 1,96 SEK (1,19)

9,5% rörelsemarginal EBIT (8,1%)

10,6% rörelsemarginal från den löpande verksamheten EBIT (8,1%)


April – juni 2007

Omsättning +118% till 297,4 MSEK (136,7)

EBIT +101% till 22,9 MSEK (11,4)

Resultat +45% till 10,9 MSEK (7,5)

Vinst per aktie 0,89 SEK (0,61)

7,7% rörelsemarginal EBIT (8,3%)

9,4% rörelsemarginal från den löpande verksamheten EBIT (8,3%)

Synergieffekterna från förvärvet av auSystems beräknas påverka resultatet positivt från och med Q3

Intensivt integrationsarbete, fortsatt tillväxt och stärkt marginal

”Förvärvet av auSystems är ett lyckat förvärv. Det har givit Cybercom en storlek som innebär att bolaget kan konkurrera om de allra största uppdragen. Marknaden fortsätter att växa, efterfrågan är stor inom samtliga segment och kunderna efterfrågar allt mer IT. Idag gör Cybercom affärer med ledande företag på flertalet av bolagets marknader.

Cybercom satsar offensivt. De två förvärv som genomförts under första halvåret är goda exempel på detta. Efter ett inledande integrationsarbete, som fortlöper programenligt, kan nu fokus flyttas till mer offensiva åtgärder i syfte att stärka bolagets position och ta nya marknadsandelar. På kort tid har Cybercom blivt dubbelt så stort och genom förvärven av auSystems och Varchar, har Cybercom fått ett starkare erbjudande och en bredare kundbas. Försäljningsarbete och administration har samordnats och under andra halvåret kommer bolagen i Stockholm, Malmö och Linköping att samlokaliseras.

Tillväxten är 72% för perioden varav de nyförvärvade bolagen bidrar med 54% och Cybercoms organiska tillväxt är 18%. Rörelsemarginalen från den löpande verksamheten ökar till 10,6% för första halvåret.

Sedan jag tillträdde som VD och koncernchef för Cybercom i början av maj har jag hunnit träffa många duktiga medarbetare. Jag ser en stor potential i det nya Cybercom. Jag är övertygad om att bolaget har ett starkt erbjudande och att bolaget kan bli en ledande leverantör av tjänster inom Telekom, Internet och Media.”

Patrik Boman
VD och koncernchef på Cybercom

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Prenumerera

Dokument & länkar