Delårsrapport januari - september 2007

Omsättning +101% till 775,0 MSEK (386,3)

EBIT +118% till 72,1 MSEK (33,0)

Resultat +54% till 38,2 MSEK (24,8)

Vinst per aktie 3,04 SEK (2,01)

9,3% rörelsemarginal EBIT (8,5%)

10,3% rörelsemarginal från den löpande verksamheten EBIT (8,5%)


Juli – september 2007

Omsättning +167% till 314,5 MSEK (117,9)

EBIT +154% till 28,4 MSEK (11,2)

Resultat +39% till 14,0 MSEK (10,1)

Vinst per aktie 1,08 SEK (0,82)

9,0% rörelsemarginal EBIT (9,5%)

10,0% rörelsemarginal från den löpande verksamheten EBIT (9,5%)

Organisk tillväxt +28%

Cybercom växer kraftigt – kvartalet gav 28% organisk tillväxt och stärkt marginal

”Det nya Cybercom har utvecklat en stark position som en ledande internationell leverantör inom portaler, mobila lösningar, inbyggda system, e-commerce och business support systems. Det är inte utan stolthet jag kan konstatera att Cybercom utvecklas mycket starkt under tredje kvartalet 2007 och tar nya marknadsandelar inom flertalet segment.

Marknaden för tjänster inom IT fortsätter att växa, efterfrågan är stor inom samtliga segment och kunderna efterfrågar allt mer IT. Successivt växer nya delsegment fram, där exempelvis multimedia har ökat i betydelse, samtidigt som trenden att internet, telekom och media konvergerar ytterligare har stärkts.

Med ett omfattande integrationsarbete i ryggen har vi flyttat vårt fokus till mer offensiva marknadsaktiviteter. Under kvartalet har gemensamma försäljningsinsatser på allvar kommit i gång och den organiska tillväxten för kvartalet uppgick till 28 procent. Slutfasen av integrationsarbetet med samlokalisering av bolagen i Stockholm, Malmö och Linköping genomförs under fjärde kvartalet.

Under den senaste tiden har externa händelser ytterligare bekräftat Cybercoms strategi och visat att allt fler kunder efterfrågar ökad service och tillgänglighet dygnet runt, till konkurrenskraftiga priser. Med ett starkt erbjudande inom Global Sourcing, med en kombination av tydlig lokal närvaro och en kostnadseffektiv global leveransförmåga, ser jag en stor potential i Cybercom. Ytterligare investeringar har gjorts i vår offshoreverksamhet vilket är i linje med bolagets strategi att möta den fortsatta globaliseringstrenden. Flera offshorediskussioner förs med kunder och nya uppdrag har tillkommit från både svenska och engelska bolag.

Jag är övertygad om att Cybercom har goda möjligheter att möta marknadens ökade krav på kostnadseffektiva leveranser och att bolaget kan bli en ledande global leverantör av tjänster inom telekom, internet och media.”

Patrik Boman
VD och koncernchef på Cybercom

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Boman, VD och koncernchef tel. + 46 (0)73 983 89 79
Per Jonsson, CFO tel. + 46 (0)70 770 46 22
Patrik Anshelm, tf Informationsdirektör tel. + 46 (0)70 971 12 84


Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Prenumerera

Dokument & länkar