Delårsrapport januari-juni 2010

 • Omsättningen uppgår till 797,4 MSEK (932,6) 
 • Rörelsemarginal EBITDA exklusive engångskostnad om 18 MSEK är 7,3% (9,5)  
 • Rörelsemarginal EBITDA är 5,1% (6,5)  
 • Rörelsemarginal EBIT är 1,9% (-25,8)  
 • Resultat per aktie uppgår till -0,01 SEK (-8,83)  
 • Antalet anställda uppgår till 1 761 (1 911)

 April – juni  

 • Omsättningen uppgår till 387,3 MSEK (455,0)  
 • Rörelsemarginal EBITDA är 4,8% (9,5)  
 • Rörelsemarginal EBIT är 1,6% (7,2)  
 • Resultat per aktie uppgår till -0,12 SEK (0,48)  
 • Kontoret i Estland stängt

En fortsatt avvaktande marknad påverkar resultatet

För de sex första månaderna 2010 var omsättningen 797,4 MSEK. EBITDA marginalen uppgick till 7,3% exklusive kostnaden för personalneddragningar i södra Sverige som gjordes under första kvartalet. Under andra kvartalet försämrades vårt resultat då april och maj månad varit svaga och den återhämtning som skedde i juni inte kunde kompensera för hela perioden. Den positiva trenden i ökat antal förfrågningar har ännu inte resulterat i intäkter, men vår bedömning är att det finns goda förutsättningar för att detta kommer att ske under andra halvåret.

Det är, vilket noterades i början av året, en fortsatt hög aktivitetsnivå i alla våra affärsområden. Mycket tid läggs på upphandlingar och många ramavtal har vunnits, speciellt inom offentlig sektor där vi vill växa. Vi intensifierar våra rekryteringsinsatser framförallt i de nordiska huvudstäderna för att möta upp den efterfrågan vi bedömer kommer att prägla marknaden under andra halvåret. Jag tycker också att det är värt att notera att vi under detta kvartal fått nya internationella kunder på vår kundlista såsom Tawasul i Saudiarabien och Pace i England, samt att verksamheten i södra Sverige återhämtar sig fortare än vi tidigare bedömt. Vi har dessutom, trots den svaga marknaden, fortsatt att i hög takt amortera på våra räntebärande skulder, och dessa har nu minskat till 248,2 MSEK (490,3).

Vi fortsätter att fokusera på lönsamheten 2010. Vi optimerar vår organisationsstruktur och samordnar tydligare våra dotterbolag i Sverige. Vi renodlar ytterligare genom att stänga vårt projektkontor i Estland och flytta de kvarvarande uppdragen till vår verksamhet i Rumänien, där vi fortsätter att växa. Vi bygger ett internationellt Cybercom, med en geografisk struktur för en långsiktig och lönsam affär.

Stockholm den 16 juli 2010 

Patrik Boman
VD och koncernchef 

 

För mer information, vänligen kontakta:  

Patrik Boman, VD och koncernchef +46 73 983 89 79
Odd Bolin, Finansdirektör +46 70 428 31 73
Kristina Cato, Informationsdirektör +46 70 864 47 02

 

Om Cybercom

Cybercom är ett IT-konsultbolag som erbjuder global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Koncernen har etablerat sig som en erkänd leverantör inom säkerhet, internet och mobila tjänster, inbyggda system och telecom management. Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Cybercoms konsulter har uppdrag världen över och bolaget har 25 egna kontor i 10 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordic.

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Prenumerera

Dokument & länkar