Fortsatt kraftig ökning av omsättning och resultat

Fortsatt kraftig ökning av omsättning och resultat Det snabbväxande IT-konsultbolaget Cyber Com fortsätter sin kraftiga ökning av omsättning och resultat under perioden januari - september 1999. Omsättningen uppgick till 132,3 MSEK, en ökning med 125 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet ökade samtidigt till 8,1 MSEK (2,3MSEK). Under årets första nio månader har 13 nya dotterbolag påbörjat verksamhet i Sverige, bl a har etableringar skett i Sundsvall, Göteborg och Linköping. Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 244 st, en ökning med 91 % sedan årsskiftet 98/99. En trend på marknaden är en ökning av andelen Internetrelaterade uppdrag. Genom inkråmsförvärvet av webbyrån Pir, i augusti 1999, kompletterade Cyber Com sin höga tekniska kompetens inom Internet/intranät med en spets av webbutvecklare, designers och marknadskommunikatörer. Cyber Com Consulting Group erbjuder ett integrerat helhetskunnande inom IT, affärsutveckling och marknadskommunikation för effektiva och värdeskapande lösningar rörande kundens hela affärsprocess. Cyber Com finns i dag i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Sundsvall och Linköping. D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 september 1999 Perioden i sammandrag - Omsättningen ökade med 125 % till 132,3 MSEK från 58,7 MSEK föregående år - Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (fg år 2,3 MSEK) en ökning med 258 % - Antalet anställda har under perioden ökat med 91 % till 244 st - Inkråmsförvärv av webbyrån Pir - Etablering i Sundsvall, Göteborg och Linköping - Samarbetsavtal tecknat med Microsoft - 6:e AP-fonden och Lingfield går in som nya delägare i Cyber Com Pressmeddelandet/Delårsrapport i helhet finns nedan som pdf-fil. Kontaktpersoner Mats Alders Ekonomidirektör och vVD Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB 08-678 78 80 070-725 32 00 mats.alders@cybercom.se Per Bergström VD och koncernchef Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB 08-678 78 80 0708-644 701 per.bergstrom@cybercom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/18/20040518BIT00100/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Prenumerera

Dokument & länkar