Institutionella erbjudandet i Cyber Com övertecknat

Institutionella erbjudandet i Cyber Com övertecknat Det institutionella erbjudandet i Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB har övertecknats cirka 18 gånger varför det avbryts i förtid. Försäljningspriset har härvid fastställts till 62 kronor per aktie. Anmälningsperioden för allmänheten löper till och med fredagen den 19 november 1999. Frågor besvaras av: Torbjörn Gunnarsson Syndikeringschef Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB Tel. 08-696 17 18 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991116BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991116BIT00720/bit0002.pdf

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Prenumerera

Dokument & länkar