Kommuniké från extra bolagsstämma i Cybercom

Kommuniké från extra bolagsstämma i Cybercom Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB ("Bolaget") har hållit extra bolagsstämma den 5 november 2003. På stämman fattades beslut om att ge ut ett skuldebrev om nominellt 200 kronor, förenat med högst 200.000 nya optionsrätter, varvid skuldebrevet skall emitteras till sitt nominella belopp. Varje optionsrätt har en löptid från 16 januari 2004 - 16 januari 2007 och medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 16 augusti 2006 - 16 januari 2007, till en teckningskurs på 33 SEK, vilket motsvarar 140 procent av genomsnittet av betalkursen under perioden från och med den 28 oktober till och med den 4 november 2003 enligt Stockholmsbörsen AB:s officiella kurslista. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall skuldebrevet med avskiljbara optionsrätter äga tecknas av det helägda dotterbolaget Cyber Com Consulting Uppsala AB. Dotterbolaget skall sedan avskilja optionsrätterna och överlåta dessa vederlagsfritt till dem som alltjämt är anställda i Bolagets dotterbolag i Storbritannien, Cyber Com Stratum Consulting Ltd, samt under teckningstiden eventuellt tillkommande dotterbolag i Storbritannien. Om samtliga optionsrätter som föreslås utges de facto utnyttjas för teckning av aktier motsvarar detta en maximal matematisk utspädning på 2 procent. Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängligt hos bolaget, Norrmalmstorg 16, Stockholm. Stockholm i november 2003 Styrelsen för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) För ytterligare information, kontakta Mats Johansson CFO, Cybercom 08 - 578 646 22 070 - 8343356 Cybercom är ett IT-konsultföretag med fokus på att utveckla och stärka kundens verksamhet genom att leverera affärsutvecklande IT-lösningar inom främst telekom och finans. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Cybercom är en finansiellt stark koncern med verksamhet i Europa och kontor i Sverige, England och Danmark. Vi är ca 300 medarbetare med en genomsnittlig konsulterfarenhet på tretton år, som i kreativ och utvecklande miljö sätter värde i professionalism, erfarenhet, relationer och det resultat vi levererar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00750/wkr0002.pdf

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Prenumerera

Dokument & länkar