Sjukvårdsrådgivningen SVR AB tecknar driftsavtal med Cybercom

Sjukvårdsrådgivningen SVR AB har valt att teckna driftsavtal med Cybercom avseende HSA, den nationella katalogtjänsten över vård och omsorg, med tillhörande stödtjänster. Avtalet gäller i tre år med option på ytterligare ett plus ett år, och är värt cirka 1,5 miljoner kronor per år.

Avtalet innebär att Cybercom kommer att leverera driften av den nationella katalogen som en tjänst, med tillhörande stöd- och tilläggstjänster. HSA är en elektronisk katalog för gemensam information på nationell nivå om personer, enheter och funktioner i svensk vård och omsorg. HSA utgör en förutsättning för flera nationella IT-lösningar, som ställer höga krav på tillgänglighet och funktion. Den har två huvudsakliga användningsområden, vårdsökning och som underlag för säkerhetslösningar. – Vi fick in flera intressanta anbud, och är mycket nöjda med resultatet av de utvärderingar och förhandlingar som genomförts. Cybercom har inkommit med det sammantaget ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, och vi är övertygade om att vi kommer att få en kompetent och noggrann leverantör av HSA, säger Christian Elmehagen, upphandlingsansvarig för HSA och förvaltningschef på Sjukvårdsrådgivningen SVR AB. – HSA är en viktig del av den nationella IT-infrastrukturen, och vi är glada och stolta över att få fortsatt förtroende att leverera denna tjänst. Leveransen är en betydelsefull komponent i vår långsiktiga satsning inom e-förvaltning, och en viktig plattform för fortsatt utveckling av e-tjänster inom området, säger Alexandra Trpkoska, affärsenhetschef på Cybercom Sweden East AB.

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Prenumerera

Dokument & länkar