Cygate Måldata högkvalitativ leverantör anser STAKO

Cygate Måldata högkvalitativ leverantör anser STAKO Cygate Måldata har av Statskontoret rankats högst avseende produkter, tjänster och miljö i upphandlingen av ramavtal för nätverksprodukter och tillhörande tjänster. Avtalet beräknas omsätta ca. 1.200 Mkr under två år. Cygate Måldatas målsättning är att vinna affärer för mellan 15 och 20 procent av det totala avtalsbeloppet. - Cygate Måldata uppfyller kraven bäst av de godkända systemintegratörerna inom området PTM, vilket omfattar produkter, tjänster och miljö. Eftersom det totala antalet leverantörer har minskat från elva till åtta så är konkurrensen i år hårdare än någonsin, säger Per-Erik Andersson, ramavtalsansvarig för nätverksområdet på Statskontoret. - Under den gångna avtalsperioden har vi levererat ett flertal lösningar till ett stort antal offentliga förvaltningar, kommuner och högskolor. Några exempel på projekt är STOKAB/Stockholms stad, Södertörns högskola, Karlstads Elnät, Växjö kommun, region Skåne, Västmanlands läns landsting, Skolverket och Kungliga Tekniska Högskolan. Våra kunders förtroende visar att vi har ett starkt erbjudande. Dessutom har dessa projekt givit oss en bred erfarenhetsbas avseende all typ av offentlig verksamhet, säger Nils Boghammar, VD för Cygate Måldata AB. Upphandlingen omfattar nätverksprodukter och tjänster i form av fysiska och aktiva nät- och servicekomponenter samt design, projektledning, installation, övervakning och underhåll. Av 16 utvärderade systemintegratörer valdes 8 företag ut som lämpliga ramavtalsleverantörer. För ytterligare information, kontakta * Nils Boghammar, VD Cygate Måldata AB, tel 08-630 50 15, mobiltel 0703-79 19 00, nils.boghammar@cygatemaldata.se * Per-Erik Andersson, ramavtalsansvarig för nätverksområdet, Statskontoret, tel. 08-454 46 75, mobiltel 0708-95 46 75 Cygate Måldata arbetar som systemintegratör och erbjuder tjänster, produkter och lösningar inom säker IT-infrastruktur. Cygate Måldata ingår i Cygate-koncernen, som finns representerad i Sverige, Finland och Danmark. För mer information, se www.cygatemaldata.se Cygate-koncernen erbjuder säkra infrastrukturlösningar inom röst-, data- och videokommunikation. Vi designar, installerar och underhåller nätverkslösningar baserade på IP-teknologi, som kombinerar våra egna lösningar med produkter från våra partners. Cygate tillhandahåller också lösningar för administration och övervakning av system och nätverk. Vår utbildningsverksamhet säkerställer att kundens IT-investeringar får ett optimalt utnyttjande. För mer information, se www.cygategroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00710/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00710/wkr0002.pdf

Kontakt

  • CYGATE

Prenumerera

Dokument & länkar