Om oss

Cykel Motor och Sportfackhandlarna är en ideell sammanslutning av företagare i detaljhan-delsle¬det, verksamma inom någon eller flera av cykel-, sport, småmotor- verkstads- och övriga fritids¬branscher. Cykel Motor och Sportfackhandlarna för medlemmarnas talan i många frågor. Vi gör allt som står i vår makt för att skapa bättre förutsättningar för deras verksamhet, vår bransch.Vi är en fristående ideell förening som: - Verkar för goda kollegiala förhållanden- Påverkar utvecklingen framåt- Samverkar med konsumenter, leverantörer, producenter, massmedia och myndigheter.