60 till 80 invandrarkvinnor ska ges chansen att bli egna företagare i Haninge

Välkommen till seminarium och pressträff om projekt för arbetslösa invandrarkvinnor. Projektet genomförs i Haninge kommun med kranskommuner med start 2017.

Seminarium onsdag 5 juli kl. 14.00 på Strandgatan 10 i Visby, våning 3.

Medverkande:

  • Maria Borelius, Ordförande, Stiftelsen Ester
  • Meeri, Wasberg, Kommunstyrelsens ordförande i Haninge
  • Roy Melchert, Chef enheten integration och etablering, Arbetsförmedlingen
  • Ritva Widgren, Förbundschef, Samordningsförbundet Östra Södertörn
  • Jan Edling, Utredare, Flexicurity
  • Ladachart Punyaratabandhu, VD grundare, We Love Vintage by Ladachart
  • Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co
  • Jesper Bengtsson, Moderator, Journalist

PRESSTRÄFF kl. 16.15 i samma lokal som ovan om projektetet. Projektledare och andra medverkande i projektet närvarar. 

60 till 80 arbetslösa invandrarkvinnor ska få utbildning och coachas till att bli egna företagare eller att hamna i annan sysselsättning i Haninge med kranskommuner. Det ska ske via ett projekt som leds av Stiftelsen Ester och med bostadsfastighetsbolaget D. Carnegie & Co som huvudfinansiär. Stiftelsen kommer att träna kvinnor som står långt från arbetsmarknaden i personligt ledarskap, entreprenörskap och marknadsföring och kopplar sen samman kvinnorna och deras företag med mikrofinans och relevanta kunder.

Det är i första hand kvinnor med utländskt ursprung som ska komma i fråga för utbildningen som genomförs under 18 månader. Rekryteringsarbete av vilka kvinnor som ska delta är i full gång och utbildningen beräknas starta i början av hösten 2017

-       Vi har ett stort intresse av att skapa en positiv utveckling bland våra hyresgäster i Haninge. Vi såg därför detta projekt som mycket bra att stödja, säger Ulf Nilsson, VD för D. Carnegie & Co.

För mer information vg kontakta: Björn Sundberg, D. Carnegie & Co, tel 070 -587 26 81.

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 31 mars 2017 till drygt 17 481 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 31 mars 2017 till 1 390 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera