AIK satsar på socialt ansvarstagande

Hur ser idrottens möjligheter för att verka som plattform för utveckling av socialt ansvarstagande i förorten ut? Där aktiviteten inte bara är medlemsbunden? Vill idrotten det? Hur gör AIK Fotboll? Klubben har i år startat ett arbete med utvidgat socialt ansvarstagande (CSR) vars syfte är att ge ungdomar i förorter runt Stockholm sysselsättning och förebilder. Aktiviteter genomförs under ett första år som gratis fotbollsskolor, nattfotboll och besök på allsvensk fotbollsmatch. Beroende på utfall och utvärdering kommer aktiviteterna att fortsätta kommande år. Genomförandet sker tillsammans med D. Carnegie & Co som är ett bostadsfastighetsbolag med fokus på pendlingsavstånd från Stockholm. 

Om detta arbete diskuterats på ett seminarium under Almedalsveckan och om lämpliga vägar för att utveckla liknande aktiviteter som ett sätt för idrotten att bli mer aktiv i förortsområden. I AIK:s fall sker det i nära samarbete med D. Carnegie & Co som är AIK:s  CSR-partner.  Denna fråga diskuteras i en panel med representanter för AIK, Fryshuset, Riksidrottsförbundet och Jan Edling som har tagit tempen på hur utvecklingen för förortsområden ser ut rent generellt i en egen rapport – med flera.  

Medverkande:  Mikael Ahlerup, ledning, AIK, Johan Oljeqvist, VD för Fryshuset, Jan Edling, utredare, Flexicurity, Karin Karlsson, Utbildningschef, (RF) Riksidrottsförbundet, Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co.

Moderator: Jesper Bengtsson, journalist

När: Onsdag den 5 juli kl. 13.00

Var: Strandgatan 10, Donners hotell konferens våning 3

För mer information vg kontakta: Björn Sundberg, D. Carnegie & Co, tel 070 -587 26 81.

Om oss

Om D. Carnegie & Co D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare renoveringsmetoden Bosystem, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 30 september 2016 till drygt 15 887 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 30 september 2016 till 1 366 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar