D. Carnegie & Co bjuder in till audiocast med anledning av andra kvartalets delårsrapport 2017

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Stockholm Nasdaq – bjuder in till audiocast kl 10.00 den 14 juli med anledning av andra kvartalets delårsrapport 2017, som offentliggörs kl 07.00 samma dag.

Aktieägare, analytiker och andra intresserade är välkomna att delta i en audiocast där det andra kvartalet presenteras av vd Ulf Nilsson och finansdirektör Per-Axel Sundström. Presentationen och tillhörande material kommer att nås genom www.dcarnegie.se och kan följas via webb eller telefon på nummer angivna nedan. Vänligen ring cirka fem minuter före utsatt starttid så att konferensen kan börja punktligt.

Efter presentationen ges konferensdeltagarna möjlighet att ställa frågor till bolagets vd och finansdirektör.

Nummer till telefonkonferensen:

SWE: +46 8 5664 2666 

Eller

UK: +44 20 3008 9807

Länk till audiocast:

https://tv.streamfabriken.com/d-carnegie-q2-2017

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2017, kl. 16:00 CEST.

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 31 mars 2017 till drygt 17 481 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 31 mars 2017 till 1 390 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar