D. Carnegie & Co köper tre fastigheter i Stockholm

D. Carnegie & Co AB (publ) - listat på Nasdaq First North Premier - har förvärvat tre fastigheter i Storstockholm genom en bolagsaffär. Två i Jordbro och en i Vårberg. Fastigheterna beräknas generera årliga hyresintäkter om 85 MSEK. Säljare är PATRIZIA WohnInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH på uppdrag av den tyska fonden PATRIZIA Euro City Residential Fund I.

Det förvärvade beståendet består av 1 009 lägenheter och en uthyrbar yta om cirka 93 000 kvadratmeter. Största delen av beståndet gränsar mot D. Carnegies existerande bostadsfastigheter i Jordbro.

– Det här är precis den typen av fastigheter D. Carnegie & Co är intresserat av att köpa. Rätt läge, låga hyror, med en god potential till förädling och därmed ökat driftnetto, säger Ulf Nilsson, VD D. Carnegie & Co.

D. Carnegie & Co tillträder fastigheterna i juli i år. Affären är villkorad av att säljaren erhåller erforderliga regulatoriska godkännanden.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co, +46 (0)8 – 121 317 25.

Om D. Carnegie & Co
D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare renoveringsmetoden Bosystem, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd.

Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 31 december 2014 till 11 521 MSEK och det totala hyresvärdet bedömdes uppgå till 1 161 MSEK årligen. Den ekonomiska uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är sedan den 11 december 2014 noterat vid NASDAQ First North Premier. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Taggar:

Om oss

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar