D. Carnegie & Co köper tre fastigheter i Stockholm

D. Carnegie & Co AB (publ) - listat på Nasdaq First North Premier - har förvärvat tre fastigheter i Storstockholm genom en bolagsaffär. Två i Jordbro och en i Vårberg. Fastigheterna beräknas generera årliga hyresintäkter om 85 MSEK.  Säljare är PATRIZIA WohnInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH på uppdrag av den tyska fonden PATRIZIA Euro City Residential Fund I .

Det förvärvade beståendet består av 1 009 lägenheter och en uthyrbar yta om cirka 93 000 kvadratmeter. Största delen av beståndet gränsar mot D. Carnegies existerande bostadsfastigheter i Jordbro.

– Det här är precis den typen av fastigheter D. Carnegie & Co är intresserat av att köpa. Rätt läge, låga hyror, med en god potential till förädling och därmed ökat driftnetto, säger Ulf Nilsson, VD D. Carnegie & Co.

D. Carnegie & Co tillträder fastigheterna i juli i år. Affären är villkorad av att säljaren erhåller erforderliga regulatoriska godkännanden.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co, +46 (0)8 – 121 317 25.

Om D. Carnegie & Co
D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare renoveringsmetoden Bosystem, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd.

Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 31 december 2014 till 11 521 MSEK och det totala hyresvärdet bedömdes uppgå till 1 161 MSEK årligen. Den ekonomiska uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är sedan den 11 december 2014 noterat vid NASDAQ First North Premier. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Taggar:

Om oss

Om D. Carnegie & Co D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare renoveringsmetoden Bosystem, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 30 september 2016 till drygt 15 887 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 30 september 2016 till 1 366 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar