D. Carnegie & Co:s engelska årsredovisning 2016 är nu publicerad på www.dcarnegie.se

Den engelska årsredovisningen år 2016 för D. Carnegie & Co AB (publ) finns nu att läsa på hemsidan under http://www.dcarnegiegroup.se/en/section/financial-information/financial-reports/. 

En tryckt version av den engelska årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för beställning från mitten av maj 2017.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co

+46 (0)8 121 317 25

Per-Axel Sundström, finansdirektör, D. Carnegie & Co

+46 (0)8 121 317 25

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 31 mars 2016 till drygt 17 481 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 31 mars 2017 till 1 390 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar