D. Carnegie & Co säljer Geneta Centrum i Södertälje

D. Carnegie & Co (publ) - listat på Nasdaq First North Premier - har i en bolagsaffär avyttrat Geneta Centrum i Södertälje, som består av fastigheterna Södertälje Ängsgröen 1 och Södertälje Ängsgröen 3. Överenskommet fastighetsvärde är 36 MSEK. 

– D. Carnegie & Co är inriktat på att äga bostadsfastigheter i framför allt Stockholmsregionen. Därför är det naturligt att avyttra fastigheter som inte är en del av vår kärnaffär, säger Ulf Nilsson, vd D. Carnegie & Co.

Köpare är Geneta Fastigheter AB, som tillträder fastigheterna 1 juni 2015.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co                                                        +46 (0)8 – 121 317 25

Om D. Carnegie & Co
D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare renoveringsmetoden Bosystem, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 31 mars 2015 till 11 700 MSEK och det totala hyresvärdet bedömdes uppgå till 1 190 MSEK årligen. Den ekonomiska uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är sedan den 11 december 2014 noterat vid NASDAQ First North Premier. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Taggar:

Om oss

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar